Geleceğe yatırım yapıyoruz - Güneş ve biyo kütle yoluyla elde edilen sürdürülebilir enerji üretimiyle

Yeni Düşünceler – Yeni Enerji

 

Yenilenebilir enerji yolları, fotovoltayik, biyokütle.
İnsanlığın enerjiye doymazlığı uzay gemisi dünyayı inanılmaz şekilde değiştiriyor: Ancak fosil yakıt kullanımından, sürdürülebilir enerji iktisadına aynı zamanda enerjinin daha etkili kullanımına doğru radikal bir şekilde değişiklik yaparak iklim değişimi sorunu çözülebilir.

 „sge enerji otomotiv“ olarak hizmet paletimizle bu yolda ilerliyoruz. Günümüz ortamını kapsamlı bir değerlendirme yaparak açıklıyoruz.

 

  • Tarımsal atıkların değerlendirilmesi
  • Enerji santralleri kurmak ve işletmek
  • Tarımsal atıkların değerlendirilmesi

 

Türkiye’de olumlu iktisadi veriler sonucu yüksek miktarda enerjiye gereksinim vardır. Doğal gaz ve ham petrol bağımlılığını azaltmak için yerel kaynaklardan faydalanmak gereklidir.

Kendi biyo yakıtınla elektrik üretmek
İmkanlar çeşitli ve tam zamanı – çözüm bizde. Samandan biyo etanol ve kimyasal temel maddeler üretiyoruz. Pamuk, mısır ve ayçiçeği sapları gibi çeşitli tarımsal atıklardan, biyo kömür gibi yakıtlar biyo kütle santrallerinde katı yakıt olarak kullanılabilir. Tabiiki yem ürünleri ya da kimyasal temel ham maddeler de bu yolla yakıt olarak kazanılabilir.

Yeni enerji üretim tesisleri kurmak
Türkiye şu anda gereksinimi olan enerji kaynaklarının % 97’sini yurtdışından ithal ediyor. Rüzgar gücü, güneş enerjisi, hidro elektrik ve biyo kütle santralleri daha çok kurulmak zorundadır. „Sge enerji otomotiv“ sahip olduğu bilgi teknolojisiyle bu konuda daha fazla angaje olmuştur. Bir Alman-Türk şirketi olarak yenilikçi teknolojileri Türkiye’ye getiriyoruz. Yeni bakış açıları ve iş alanları, büyüyen toplumun enerji açlığını gidermek konusunda ilerleme sağlıyor.

Yeşil enerji – ekonomik olarak cazip ...
Enerji açıklarını kojenerasyon sistemleri dahil çevredeki güneş, rüzgar, hidroelektrik ve biyo kütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan şehirler ve beldeler, gelecekte galip tarafta olacaklar.Yerel iktisadi imkanları çekici kılmak – bölgesel artı değer kazanımını sağlamak, bölgedeki sanatkarları ve çiftçileri çalıştırmak, yeni hizmet alanları açmak, yenilenebilir enerji kaynakları için yeni istihdam yerleri ve eğitim olanakları sağlamak. „Sge enerji otomotiv“ size küresel çapta hizmetinize hazır olan ağıyla yardımcı oluyor.

Yeni zorlu şartlar gereksinimler doğrultusunda çözümler gerektiriyor

Yıllar önce bir çok insanın gülümseyerek baktığı çözümler günümüzde güçlü enerji monopolleri tarafından hoşlanılmayan rakipler olarak görülüyor: Yenilenebilir enerjiler halihazırda dünyamızın bir çok ülkesinde gerekli elektriğin büyük bir kısmını karşılıyor. Nükleer santraller bu nedenle modası geçmiş bir çözümdür.

Büyük şirketler savunma pozisyonunda. Bu nedenle yenilenebilir yollardan üretilebilen enerji karşısında katı bir tutum alıyorlar ve gerçeği tam manasıyla kabul etmiyorlar.

Daha 1990’lı yıllarda yenilenebilir yoldan üretilen enerjinin „uzun vadede de olsa elektrik üretiminin % 4’ünden fazlasını“ karşılayamayacağını ortaya atmışlardı. Fakat bu yolla geçtiğimiz yıl olan 2011’de örneğin Almanya’da % 22’nin üzerinde enerji üretilmiştir.

Örneğin Norveç gibi münferit ülkeler tüm ülkenin elektrik ihtiyacını hidroelektrik santrallerden elde ediyorlar ve üstelik bir de bunu Avrupa’ya ihraç ediyorlar. Kaynaklarıyla Türkiye Suriye, İran, Irak gibi komşularını sürdürülebilir enerji ile besleme şansına sahiptir.